TED Düzce Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

  • Cambridge Sınav Merkezi olan TED Düzce Kolejinde uluslararası İngilizce dil yeterlik sınavları olan uygulamalar.
  • “Ağırlıklı Yabancı Dil Programı” kapsamında İlkokul 1-2-3.sınıflarda “İki Dilli” eğitim.
  • “Mesleki Yönelim Programı” kapsamında öğrenciler ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda IGCSE, AS/A-Level programlarına yönlendirmedir.
1IELTS EXAMS
IELTS, Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı, İngilizce'nin kullanıldığı ortamlarda öğrenim görmek veya çalışmak isteyen kişilerin İngilizce dil yeterliliğini belirlemek üzere tüm dünyada uygulanan ve en çok tercih edilen İngilizce dil sınavıdır. IELTS, dört aşamadan oluşmaktadır: Dinleme (30 Dakika), Okuma (60 Dakika), Yazma (60 Dakika) ve Konuşma (11-14 Dakika). Toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek oturumda gerçekleşir. Konuşma sınavı ise, başvuru sırasında seçilen tarihte gerçekleştirilir. Yurtdışına çıkmak için çoğu aşamada ve adımda gereklidir. Dünya çapında en kabul edilir sınavlardan biridir. İngilizce becerilerinizi ölçmek için iyi bir testtir. İngilizce becerilerinizi doğru bir şekilde tanımanızı sağlar. Testler küresel düzeyde yapılabilir. İngiliz ve Amerikan İngilizcesini kapsar.
2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
3DESTINATION IMAGINATION CLUB (DI)
Destination Imagination (DI) ABD'nin 50 eyaletinde ve 40 farklı ülkede temsilcilikleri bulunan, kâr amacı gütmeyen, dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonudur. 30 ülke , 150.000 öğrenci 21. yy becerileri Proje tabanlı öğrenme programı Yaratıcı & eleştirel düşünme Takım çalışması Problem çözme Risk alma Proje yönetimi Özgüven
4 GLOBAL CITIZENSHIP CLUB (GCC)
Bu kulüp öğrencilerimizin yaşadıkları dünyanın gereksinimlerinin farkında olmalarına, yaşadığımız coğrafyayı daha iyi anlamalarına ve kendi tercihleri doğrultusunda dünyadaki yerlerini bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu kulüpte öğrencilerimizin, iyi yetişmiş bireyler olarak, farklı kültürlerde faaliyet göstererek dünyayı daha adil ve eşit bir hayata dönüştürebilmek amacı ile çalışması hedeflenmektedir. Bu kulübün çalışmaları, üç yıl boyunca devam edecektir. Diplomatik Yabancı Dil Kullanımı Vicdani ve Toplumsal Duyarlılık İnsani Değerler Topluma Lider Nitelikli Gençler
5E-TWINNING
E-twinning iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.
6ERASMUS+
Eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
7BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
8First Lego League
FIRST LEGO League Challenge, FIRST Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası, kar amacı gütmeyen bir programdır. Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp, çözüm üretip, paylaşıp, özgüven inşa ederler. Evrensel sunum metotlarını uygulayarak takım olarak çalışırlar ve kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşarlar.
9Caribou Math Contests
Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6 adet yarışma deneyimleyebilirler, böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir. Bu Yarışmaya Katılmak Öğrencilere Ne Sağlar? Problem çözme becerilerini geliştirir. Zorlayıcı ve uluslararası düzeyde matematik etkinlikleri ile karşılaşmaları için fırsatlar sunar. Matematiksel dil kullanımının önemini ve evrenselliğini fark ettirir. 2.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilere değişik matematik deneyimi kazandırmak için ulaşılabilir bir platform sunar. Öğrencilerin unuttukları ya da henüz bilmedikleri matematiksel konseptleri keşfetmelerini ya da hatırlamalarını sağlar. Problem çözme deneyimine ek olarak, ilginç matematik bulmacaları ya da etkileşimli matematik etkinlikleri yoluyla matematiğe karşı olumlu motivasyon ve tutum geliştirmeyi sağlar. Matematiğe farklı bir pencereden bakmalarını sağlar. Yarışma sorularının cevapları İngilizce ve video çözümleri olarak sunulur. Böylece, öğrenci çözümleri takip edebilir ve bu durum ingilizcelerinin gelişmesi için de bir araç olarak görülebilir.