P4C (Philosophy for Children)

Merak duygusunun yoğun olduğu İlkokul yıllarında hedefimiz öğrencilerimizin sorgulayıcı düşünme yapılarının kaybolmadan gelişmesini sağlamaktır. “Çocukların için Felsefe” etkinliklerimizde çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştiren çalışmalar yaparak, onların bir topluluk içerisinde aktif katılım göstermelerine, fikirlerini özgürce söylemelerine ve karşıt fikirleri sabırla ve saygıyla dinlemelerine, duygusal esnekliklerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan ortamlar P4C sertifikalarına sahip öğretmenler tarafından  sağlanmaktadır.

BTU (BECERİ TASARIM UYGULAMALARI)

Beceri Tasarım Uygulamaları kapsamında öğrencilerimiz, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, STEM’i ve meslek rollerini sınıf öğretmenleri rehberliğinde öğrenerek bir ürün ortaya çıkaracaklardır.

Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu uygulamada öğrencinin kendisini, meslekleri ve çevresini tanıması; yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik ve takım çalışması becerilerini kazanması hedeflenmektedir.