Servis Hizmeti Okulumuz servis hizmetimiz okulun anlaşmalı servis firması tarafından karşılanmakta olup ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, D2 yetki belgesi ve Türk standartları Enstitüsü standartlarına uygun yeterlilik belgesi ile okulumuzun sıkı gözetimi altında ve yoğun işbirliği içinde hizmet verir.

  • Araçların tümü sigortalıdır.
  • Araç sürücülerinin ve servis rehberlerinin tümünde cep telefonu vardır.
  • Araç sürücülerinin tümü okul servisi hizmetinde deneyimlidir.

Servisler saat  07:30’dan 18:00’e kadar görev başında olan servis sorumluların denetimi altında çalışırlar. Araçlar sorumlularca periyodik muayeneye tabi tutulur. Velilerimiz servisler konusunda her türlü başvurularını direkt olarak okulumuza yapabilirler.