KAYIT KOŞULLARI

TED DÜZCE KOLEJİ KAYIT BİLGİLERİ
Okulumuza, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı için okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday veliler; Okula gelerek yüz yüze görüşme yapabilirler, Okula gelmeden, Çevrimiçi Bilgi Talep Formunu doldurabilirler. OKUL ÖNCESİ * Ekim-kasım-aralık (yılın son üç ayı) ve ocak-şubat-mart (yılın ilk üç ayı) doğumlu öğrenciler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi tarafından yapılan tanıma çalışması doğrultusunda gelişim özelliklerine uygun yaş grubuna yönlendirilirler. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilere yüz yüze veya çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. İLKOKUL 1. sınıflara, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Mart 2017 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır. Aday öğrencilere çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. 2, 3. ve 4. sınıflar için okulumuza kayıt olmayı isteyen aday öğrencilere yüz yüze veya çevrimiçi gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından geliştirilen gözlem ve tanıma formları ile yaş düzeyinden beklenen gelişimsel özellikler açısından değerlendirilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. ORTAOKUL 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için sınav başvurusunu oluşturan aday öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için okulumuz ile iletişimde kalmalıdır. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.) Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından gelecek yönergeler doğrultusunda sınav takvimimizde değişiklik olabilir. LİSE 2022-2023 eğitim öğretim yılı için lisemize, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan/yapılacak olan açıklama esas alınmak üzere; kontenjan dâhilinde Kayıt süreç takvimi Millî Eğitim Bakanlığından gelen yönetmeliklere göre düzenlenecektir. 9. SINIFA KAYIT KABUL VE NAKİL KOŞULLARI 9. Sınıfa nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 9. Sınıfa Kayıt olmak isteyen öğrenciler TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı ile alınacaktır. 9. Sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrencilerin; "Hazırlık" sınıfı olan dört yıllık lisenin hazırlık sınavlarını başarıyla tamamlamış; ayrıca LGS sonucunda aldığı puanın aynı yıl okulumuz tarafından belirlenen taban puana eş ya da bu taban puanın üzerinde olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler için TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı uygulanacaktır. Kayıt için geçerli olan taban puan ve üzerinde puana sahip öğrenciler okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizce mülakata alınır. PDR mülakatını olumlu tamamlayan öğrenciler, 9. sınıfta okulumuza -kontenjan dâhilinde- kayıt yaptırma hakkını kazanırlar. Hazırlık sınıfı bulunmayan okullardan nakil başvurusunda bulunacak öğrenciler ayrıca "İngilizce Yeterlilik Sınavı"na tabi tutulacaklardır. Kaydın kesinleşmesi için kontenjanın uygun olması ve kayıt takvimi süreci dikkate alınır. 10. SINIFA KAYIT KABUL VE NAKİL KOŞULLARI 10. sınıfa nakil işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 10. sınıfa kayıt olmak isteyen öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavı ile alınacaktır. LGS sonucunda aldığı puanın aynı yıl okulumuz tarafından belirlenen taban puana eş ya da bu taban puanın üzerinde olması gerekmektedir. Buna ek olarak; yukarıda belirtilen TED Okulları Giriş ve Bursluluk Sınavı’ndan yeterli puan almış olması beklenmektedir. Kayıt için geçerli olan taban puan ve üzerinde puana sahip öğrenciler okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimizce mülakata alınır. PDR mülakatını olumlu tamamlayan öğrenciler, 10. sınıfta okulumuza kontenjan dahilinde kayıt yaptırma hakkını kazanır.
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BELGELER