TED Düzce Koleji Anaokulunda 3-4 ve 5 yaş (36-72 ay) çocuklarına okul öncesi eğitim verilir.

Eğitim-Öğretim hayatının ilk basamağını oluşturan anaokulu eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

TED Düzce Koleji okul öncesi öğrencilerimiz;

*Yaratıcı,

*Güçlü iletişim kurabilen,

*Problem çözme becerileri,

*Sorumluluk ve çevre bilinci yüksek,

*Akıl yürütme,

*İlişkilendirme,

*Karar verme,

*Araştırma becerileri gelişmiş mutlu bireyler olarak ilkokula güçlü bir başlangıç yaparlar.