Öğrencilerimizin kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımaları, öğrencilerimizde bulunduğu topluma uyum sağlayan, yaşadığı toplumun tarihi, kültürel ve sosyal yapısını tanımasına yardımcı olan, toplumsal yaşamın gerektirdiği davranışları kazanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimize iyi birer vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmada aktif öğrenme ve uygulama ortamları oluşturulmaktadır. Bu bağlamda erken yaşlarda gelişen tutumların kalıcı hale geldiği bireyler yetiştirerek kendilerini tanıyarak ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ,toplum olma bilinci kazanmaları, yardımlaşma, dayanışma, sorumluluk ve işbirliği duygularını geliştirmeleri sağlanmaktadır..

Hayat bilgisi dersini; öğrencilerimizin edindikleri bilgileri içselleştirmeleri, günlük hayatta kullanmaları, kendilerini ifade etmeleri ve duygudaşlık becerilerini geliştirerek etkili iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla drama yöntemiyle ilişkilendirerek uygulamaktayız.