Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin hareketler yolu ile fiziksel gelişimlerini ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır.

Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak Beden Eğitimi Bölüm felsefesidir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen davranışlar:
1. Atatürk’ün “Beden Eğitimi ve Spor” konusunda söyledikleri sözleri kavramaları,
2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
3. Postür alışkanlığı edinme,
4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
5. Doğayı sevmenin yanında temiz hava ve güneşten faydalanma alışkanlığı kazandırma,
6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamı ve önemini kavratma,
7. Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirme,
8. Spor araçları ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma, koruma ve gereği gibi kullanma,
9. Görev ve sorumluluk alabilme, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
10. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini geliştirme,
11. Temel sağlık kuralları ve ilkyardımla ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirme,
12. İş birliği içinde çalışma ve birlikte hareket edebilme alışkanlığı kazandırma,
13. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak, fair – play davranışları çizgisinde, yaşam boyu sporu hayatında yer edinmesi.
Okul Takımlarımız:
Gençler A, Gençler B ve kategorilerinde okullar arası müsabakalara katılmaktayız.
Katıldığımız Branşlar:
-Basketbol – Voleybol – Futsal – Yüzme – Tenis – Masa Tenisi –Okçuluk – Bowling -Satranç– Badminton-Atletizm

Sportif Turnuvalar:
Okul içi etkinlikler çerçevesinde çeşitli branşlarda düzenlenen bu turnuvalar, sınıflar arası etkileşimi artırmak, takım ruhunu geliştirmek, okul içi birlik beraberliği sağlamak ve ders aralarını eğlenceli hale getirmektir.
Okulumuzda öğrencilerimiz için 1. Ve 2. dönem tüm kademelerde sınfılar arası; Masa Tenisi, Futsal, Voleybol, Basketbol ve Hentbol branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir.