Canlıların birbiriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen biyoloji bilimi, teknoloji ve moleküler bilimlerin gelişip daha detaylı anlaşılmasıyla birlikte son yüzyılda önemi hızla artan bir duruma gelmiştir.
TED Bolu Koleji biyoloji dersleri 9. Sınıftan itibaren terminoloji bilgisinin üzerinde durularak işlenmekte; hem teorik hem pratik yönden öğrencileri geliştirmeyi hedeflemektedir.
Laboratuvar uygulamaları, öğrencilerin bilimsel bilgiler, bilişsel süreç becerileri ve bilimsel olguları teorik bilgiden pratik uygulamaya dönüştürmesi açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple laboratuvar uygulamaları müfredatımızda yer almaktadır.
Okulumuz biyoloji derslerinde;
- Bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan,
- Eleştirel düşünebilen, bilimsel yorum yeteneği geliştiren, laboratuvar becerileri edinen, bilimsel metoda saygı duyan ve bunu çalışmalarında kullanan, araştırma becerileri edinen,
- Günlük hayatla biyoloji dersini ilişkilendirebilen,
- Yaşam alanlarındaki diğer canlılarla, çevreyle uyum içinde ve onlara zarar vermeden yaşama yolları geliştiren,
- Akademik dürüstlük ilkesine uyan, başkasının çalışmalarına değer verip saygı duyarak 21. yüzyıl dünyasında öne çıkabilecek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.