Okulumuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Türk milli eğitiminin temel amaçlarına en uygun şekilde işlenmektedir.

Konular müfredat ve yıllık plan çerçevesinde hurafelerden arındırılmış, öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek olaylardan örnekler verilerek en başta vatan, millet, bayrak, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi gibi konulara ağırlık verilerek işlenmektedir. Evrensel ahlak ilkelerinin vazgeçilmezliği, milli ve manevi değerlerimiz, örf ve adetlerimiz konular içerisine yayılarak belleklere yerleştirilmektedir.

İnançlı, bilgili, ahlaklı, çevresine ve evrene karşı sorumluluklarını bilen; çağına ve yarınlara duyarlı, iyiliği, kardeşliği, merhameti bilen, aynı zamanda çalışkan, bilgili öğrenciler yetiştirmek de dersimizin kapsamı içerisindedir. Öğrencilerimiz bu ders sayesinde aklın dini sorumluluğun temel şartı olduğunu, din ve bilimin insanların mutluluğu için olduğunu fark eder ve laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olması gerektiğini benimser.

Dersimizde eğitim öğretim programımızı, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda yürütmekteyiz.

Dersimizin amacı; evrensel, insani, ahlaki değerlerin, dinlerin insani ve ahlaki değerleriyle örtüştüğü bilincine aklın ve bilimin ışığında ulaşan nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dersimizde öğrencilerimizin dinin insan gelişiminde bir “öğüt” ve “güzel ahlak” olduğunu fark etmelerini sağlamak amacındayız.

Dersimizde; doğru din anlayışına sahip, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendini gerçekleştirmiş, öz değer bilinci yüksek, beden, zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.