Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve evrende gerçekleşen olayları açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır.
Fizik dersinde öncelikle Fizik derslerinin temel amacı Fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme ile öğrencilerin bilimsel okur-yazarlığını geliştirmektir. Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilmek ve Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilmesidir. Ayrıca amacımız bilimin doğasını kavrayan, bilimsel bilgiyi geliştiren, günlük yaşam problemlerine odaklanan ve bu problemleri yorumlayarak çözüm yolları sunabilen nesiller yetiştirerek bilime ve eğitime hizmet etmektir.
Fizik dersinde kullanılan yöntem-teknikler:
• Anlatım tekniği
• Soru-cevap tekniği
• Problem çözme tekniği
• Gösterip yaptırma(deney)
• Araştırma
• İnceleme
• Sentezleme
• Beş duyuyu kullanma
• Bireysel çalışma
• Örnek olay yöntemi
FİZİK DERSİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Fizik dersi, öğrencilerin zorlandığı derslerin başında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birincisi, öğrencilerin derse ve bazı konulara karşı önyargılı olmalarıdır. İkincisi ise, fizik sorularının daha çok yorum soruları oluşudur. Fizik dersi çalışırken öncelikle temel kavramlar ve bağlantılar iyice öğrenilmelidir. Bu öğrenme sırasında ‘NEDEN’ ve ‘NİÇİN’ sorularıyla muhakeme gücü kullanılarak konular arasındaki bağlantılar kurulmalı ve bu temel üzerinde konunun tümünü kapsayan sorular çözülmelidir.
Fizik dersinde başarılı olmak için gerekli bazı kurallar şöyle sıralanabilir;
• Öncelikle dersi derste anlamak başarmak için ön koşuldur.
• Ders esnasında düzenli not tutulmalıdır. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlık için kısa da olsa açıklayıcı notlar tutulmalı.
• Konu ile ilgili kavramlar iyi öğrenilmeli.
• Önce temel bilgiler pekiştirilmeli, temel bilgiler öğrenilmeden genel bilgilerin kullanılacağı sorulara geçilmemelidir.
• Derste kavranan konular tekrar edilmeli ve test çözümleri ile pekiştirilmelidir.
• Konuların daha iyi anlaşılması için mümkün olduğunca fazla örnek çözülmelidir.
Soruları çözerken ise soru çözümleri kolaydan zora doğru olmalıdır. Sorulara çözülemez ön yargısı ile bakılmamalı öncelikle soruyu anlayıp ne sorulduğu hakkında yorum yapılmalıdır. Ayrıca soru kökü çok dikkatli bir şekilde okunmalı ve öncüller buna göre incelenmelidir.