İngilizce öğretimi öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğrencilerin özgür düşünceleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlar. Öğrencilerimizi yabancı dilde kendilerini rahatlıkla ifade eden ve iletişim kuran bireyler olarak mezun etmek öncelikli hedeflerimizdendir.
9. Sınıftan 12 . sınıfa kadar yoğun bir İngilizce programı uygulanmakta öğrencilerimiz ileri İngilizce ve IELTS dersleri almaktadır.9. sınıfta Cambridge English PET sınavına giren öğrencilerimizin ,10. Sınıfta Cambridge English FCE sınavına , 11ve 12. Sınıfta ise IELTS sınavına girerek mezun olmaları hedeflenmektedir. Lise İngilizce dil eğitiminin akademik müfredatı Common European Framework (Avrupa Dil Çerçevesi) doğrultusunda şekillendirilmiş, konuşma bazlı etkinlik takvimi ile desteklenmiştir.
Lise birimi olarak öncelikli amacımız ,
* Öğrencilerimizin yabancı dil yetilerini severek geliştirmelerini sağlamak,
* Eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlar oluşturmak,
*Yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerini sağlayacak iletişim becerilerini kazandırarak başarılı kariyer edinmelerinde yardımcı olmak,
*Aktivite odaklı ve öğrenci merkezli sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfederek farkındalığı yüksek , yaratıcı bireyler olarak mezun etmek
* IELTS , TOEFL , SAT gibi uluslararası sınavlara , yerli yabancı üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarına hazırlamak , eğitimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri gerekli becerilerle donatmak ve onları yönlendirmek.
*MUN (Model Birleşmiş Milletler), Global Citizenship club ( Dünya Vatandaşlığı Kulübü), DI kulübü (Destination Imagination) gibi kulüplerle dünya görüşünü geliştiren , farklı kültürler ile iletişime geçebilen bireyler mezun etmek,
*Özel dil sınıfları oluşturarak öğrencilerimizi YDT sınavına yoğunlaştırılmış bir akademik programla hazırlamak,
* Uluslararası geçerliliği olan kurumlar tarafından verilen sertifika ve belgelere sahip olmalarını sağlamak,
* Öğrencilerimizin dünya görüşüne vizyon katacak sosyal içerikli konsept oluşturmak (Yarışma, Sergi, Organizasyon),
* Uluslararası projelere aktif katılımını destekleyerek kültürel gelişimlerini sağlamak,
* Yabancı dil eğitiminde veli-öğrenci-öğretmen iş birliğine dayanan akademik platformlar oluşturmak ve velilerimizi, aile bireylerini aktif olarak dil edinim sürecine dahil etmek