Kimya; günlük hayatımızın her alanında karşılaştığımız olayların oluşumu, birbiri ile olan etkileşimini içeren ve bunları düzen halinde sunan bir bilim dalıdır. Evrende karşılaştığımız her olayın meydana gelmesinin kimyasal bir tarafı vardır. Kimya bilmek, her olayın farkında olup, olaylara farklı bir bakış açısı oluşturmasını sağlayıp, bilinçli ve doğru kullanım sağlar.
Kimya gözlemlere dayanan ve analitik düşünme becerisi gerektiren ve sistematik bir yaklaşım gerektiren bir süreci kapsar. Temel amaçlarımız olayları, olguları ve kavramları özümseyip mantığını kavratarak bilginin daha kalıcı öğrenilmesini sağlayıp ve teorik bilginin ezberlenmeden gündelik hayatla bağdaştırıp ilişki kurmalarını kazandırmaktır.
Kimya alanı uygulamaya dayalı ve soyut kavramlar içerdiğinden somutlaştırıp daha kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla öğrencilerin laboratuvar kullanımı ve becerisini geliştirmeyi de amaçlamaktadır. Ayrıca kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerini öğrenmelerini ve doğru kullanmalarına yönelik bilinçlendirilmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerin, 9 ve 10. sınıflarda matematiksel işlem yoğunluğu asgari düzeyde tutularak günlük hayatla ilişkilendirilmesi, çevresinde gördüğü olayları kimya kurallarına göre yorumlayarak kimyanın hayatımızdaki yerini fark etmeleri, 11 ve 12. sınıflarda ise konular daha geniş kapsamlı ve ileri düzeyde ele alınarak akademik alt yapının hazırlanması sağlanır.
 Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye katkılarının farkına varmaları,
 Sosyal, ekonomik, çevresel faktörlerin insan hayatını desteklemek ve korumak için nasıl bir etkileşim içinde olduğunu fark etmeleri ve bu etkileşim içinde kimya biliminin rolünü kavramaları,
 Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
 Kimya bilimi ile ilgili kariyer olanaklarını tanımaları ve bu alana ilgi duymaları,
 Hayatı anlama ve hayatın devamlılığında kimya biliminin rolünü kavramaları,