TARİH ÖĞRETİMİNDEKİ HEDEFLERİMİZ

1- Geçmişi analiz eden, geleceği düzenleyebilen beceriye ulaştırmak.
2- geleceğin geçmişin, geçmişin mirasına sahip çıkmak olduğunu kavratmak.
3-Milli kimliğini koruyarak değerlerinin kıymetini bilmek.
4- Dünya devletleri arasında var olabilmenin temel unsuru olarak geçmişi iyi analiz etmek olduğunu kavratmak.
5- Öğrenmeyi hiç bırakmayan, her ortamda öğrenmeyi gerçekleştirmeyi bilen bireyler yetiştirmek.
6- Çağdaşlaşmayı milli kimliği ile bütünleştirebilmek.
7- Türk milletinin dünya kültür ve uygarlıklarına katkılarını göstermek.
8- Tarih büyüklerini inceleyerek onların başarılarından hız almak
9- Anadolu’nun farklı kültür ve uygarlıklarının harmanlaşmasının sonuçlarını görmek.
10- Tarihsel analiz ve yorum becerisine ulaşır.
11- Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kendine vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.