MEB müfredatına bağlı olarak Atatürk ilke ve devrimleri ışığında duygu ve düşüncelerini etkili iletişim becerilerini kullanarak topluluk önünde aktarabilen, özgüven sahibi, sorgulayan, üreten, sanata, kendine ve başkalarına saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı derslerimizi öğrencilerimizin bilgiye ve edebiyata yönelik gereksinimlerini dikkate alarak aynı zamanda öğrencilerin akademik seviyelerini yükseltmek amacıyla planlamaktayız.
Ders içi ve dışı faaliyetlerle öğrencilerimizin kendilerinde var olan kurgu becerilerini ortaya çıkarmak, günlük yaşamda da ‘‘ okuma, yazma, konuşma, dinleme ve iletişim ” becerilerinin gelişimi sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizin;

• Dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişim kurabilmeleri,
• Okuma, okuduğunu doğru anlama, yorum yapabilme ve okuduklarına eleştirel yaklaşma alışkanlığı kazanmaları,
• Değişik dönemlerde, türlerde, üsluplarda ve bağlamlarda yazılmış edebi eserleri tanımaları,
• Milli, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları,
• Hayat boyu sürecek bir edebiyat zevki ve ilgisi kazanmaları amaçlanır.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde kitap inceleme çalışmalarının yanı sıra gerek il içi gerek il dışı sempozyumlara katılım, şiir dinletileri, sanat ve edebiyat dünyasından davet edilen konuklarla yapılan söyleşiler gibi seçkin etkinlikler planlanmaktadır.