GENEL İŞLEYİŞ

• Okullarımız belirlenen taban puanı baz alınarak, Lise Geçiş Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alır.
• Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği çalışma takvimi uygulanır.
• Öğrencilerimiz program dahilinde 9 ders saati okulda bulunurlar.

‘Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde amaca doğru ilerlemesi sürecidir.’

• 9 ve 10.sınıflar tüm branş derslerinin alındığı ortak yıllardır.
• Öğrencilerimiz 11. Sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçerler.
• Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde kariyer planlamalarını yaparak iyi bir üniversiteye doğru yola çıkarlar.

YIL BOYU YAPILAN UYGULAMALAR

1) Ders Anlatımları
2) Hafta içi çalışmalarının takibi(çalışma takip çizelgesi)
3) Ödevler
4) Ek Çalışma ve tamamlama etüdleri
5) Soru Müdahale Merkezi(SMM)