Beden Eğitimi; Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak bireyin beden sağlığı, ruh sağlığı, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.
Spor ise Beden Eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda, resmi kurallara bağlı somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Görünürdeki en çarpıcı amacı yarışmak ve kazanmaktır. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir.
Atatürk’ün “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz.
İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözü temel felsefemizdir.
Beden Eğitimi ve Spor Dersinde öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen davranışlar:
1. Beden eğitimi etkinliğinde çocuklara, vücudunu uyumlu ve kontrollü bir şekilde, istediği amaca uygun olarak kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla onlara; gelişim özelliklerine uygun, merak ve heyecan uyandıracak çeşitli istasyon çalışmaları ve eğitsel oyunlar sunulmaktadır.
2. Beden eğitimi etkinliklerimizde öğrencilerimiz kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve dostça oynama (iş birliği) gibi özellikleri edinirler. Bunun yanı sıra grup oyunlarında, sıra bekleme, iş bölümü, kazananı tebrik etme, arkadaşlarına saygı duyma gibi davranışları yaşayarak öğrenme fırsatı da bulabilirler.
3. Beden eğitimi etkinliği öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.
4. Beden Eğitimi etkinlikleri spor salonu ile sınırlı kalmayıp, okul bahçeleri, stadyum ve Kolej Sokağı'nda da uygulanmaktadır.
5. Okul öncesi öğretiminin en nihai amacı ise bedensel, zihinsel ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemektir

Hareket eğitimi
Hareket Eğitimi, fiziksel hareket yoluyla öğrencilerin motor becerilerini geliştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim biçimidir. Hareket eğitimi programlarındaki çocuklar sadece becerileri öğrenmekten çok daha fazlasını yapıyor; hareket unsurlarını uygulamayı ve hem basit hem de karmaşık hareket sorunlarına çözüm üretmeyi öğrenirler. Çok etkilidir ve çocuğun fiziksel aktivitesini ve daha iyi olmasını sağlar.
Bunun temel amacı, beden-zihin aktivasyonlarını arttırmak, dans ve oyunlar yoluyla fiziksel aktiviteyi eğlenceli ve yaratıcı hale getirmektir. Bu, fiziksel aktiviteyi ve öğrencilerin sağlığını öğrencilerin katılmaktan zevk aldığı şekilde arttırır. Hareket Eğitimi bunun birkaç farklı yönüne sahiptir, ancak hepsinin ortak amacı öğrencilerin sağlığını artırmaktır.
• Çocuğun problem çözme becerisini geliştirir
• Benliğini ifade etmeye yardımcı olur
• Yaratıcı çözümler aramasına yardımcı olur
• Duygusal ve sosyal kazanç sağlar
• İşbirliği kurma yetisini geliştirir
• Koordinasyon ve potür gelişimine yardımcı olur
• Aynı zamanda kuvveti dayanıklılığı ve esnekliği geliştirmeyi amaçlar.

SPORTİF ETKİNLİKLER

Anasınıfı kademesinde veli katılım etkinlikleri ve portfoyo sunumları yapılmaka olup öğrencilerimiz eğitim gördükleri ortamda aileleri ile birlikte eğlencerek, yaşayarak uygulayarak öğrenmeyi hedefler ve duygusal paylaşımlarını kuvvetlendirilir. Sabah sporu ile kardiyovasküler hareket becerileri geliştirilerek belirli koordinasyon gerekiren hareketler öğretilir.