Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.

Okul öncesinde sadece büyük gruplarda olan Bilişim Teknolojileri dersi öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır ve ders dili Türkçe’dir.

Okul Öncesinde Bilişim Teknolojileri dersi hedefleri;

• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Günlük hayattaki teknolojik araçların kullanım amaçlarını öğrenme,
• Bilgisayarın temel donanım parçalarını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet’i yaş grubuna uygun şekilde kullanabilme,
• Eğitsel oyunlarla birlikte bilgisayar okuryazarı olabilme,
• Analitik düşünme, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması,
• Bağımsız etkinlikler ile algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Robotik materyaller ve seviyeye göre uygulamalarla temel kodlama eğitimi verilmesidir.

Sınıf öğretmenleri ile ortak bir plan yapılarak yıl içinde öğrenilen derslerle ve akıl oyunları ile ilgili dijital kaynaklar belirlenip Bilişim Teknolojileri derslerinde bilgisayar destekli öğretim gerçekleşmektedir.