Öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine yönelik çalışmalara yer verilir. Etkinliklerimiz , öğrencilerimizin ileriki yaşlarda görsel okuryazarlığı gelişmiş, sanata ve sanatçıya duyarlı, kültürüne sahip çıkan , barıçcıl ve yaratıcı bireyler olmalarını hedefler.