Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak K12 bütünlüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Alanında kendini kanıtlamış öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.
İngilizce yıllık ders programı anaokulu ders programı ile paralel işlenir. İngilizce programında, öğrencilerin ana dillerinde gördüğü kavramları pekiştirmek ve aynı zamanda öğrenciye ikinci dilde bir güven duygusu yaratmak amaçlanmaktadır. Uyguladığımız eğitim programımızın en temel hedefi ise öğrencilerin her iki dilde kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda dersler esnasında sadece İngilizce konuşulmakta; öğrencilerin öğrendikleri kullanabilmeleri için fırsat sunulmaktadır.
Öğrencilerimizin her iki dilde de konu takibi yapmalarını, neden sonuç ilişkisi kurarak olaylar arasında bağlantı kurmalarını kolaylaştıran; farklı kültürel gelişmeleri yakından takip edebilme becerisi edinmelerini sağlayan; akademik, sosyal ve bireysel gelişimine katkı sağlayan bu program, öğrencilerimizin İngilizce altyapısı için büyük önem taşımaktadır. Bu altyapıyı desteklemek adına yürüttüğümüz oyun temelli programımızda hikaye okumaya (Story Telling), şarkılara (Songs), teknoloji destekleri kelime tekrarı oyunlarına (Web2.0 araçları) ve hafta sonu pekiştirme materyallerine yer verilmektedir.