Ünlü besteci Carl Orff tarafından geliştirilen, bir müzik sistemi olan Orff yaklaşımında temel amaç öğrencinin müziği keşfetmesidir. Öncelikli hedef öğrencinin kendi bedeninde var olan ritmi -kalp atışını ,yürürken attığı adımı-hissedip farketmesidir.
Orff yaklaşımında , temel müzik eğitimi verirken, öğrencinin alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla müziği öğrenmesini amaçlar. Bu yaklaşımın en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak Orff eğitimi uygulandığında, öğrencide müzikal ve sosyal yönden gelişme sağlanır.Yapılan çalışmalarla birlikte , öğrencide iç disiplin, öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit ederek, keşfetme ve doğaçlama uygulamaları ile birlikte aktif bir şekilde öğrenme sağlanır.