Beden Eğitimi; Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak bireyin beden sağlığı, ruh sağlığı, beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen esnek kurallı çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.
Spor ise Beden Eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda, resmi kurallara bağlı somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Görünürdeki en çarpıcı amacı yarışmak ve kazanmaktır. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir.
Atatürk’ün “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz.
İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözü temel felsefemizdir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersinde öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen davranışlar:
1. Atatürk’ün “Beden Eğitimi ve Spor” konusunda söyledikleri sözleri kavramaları,
2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
3. Postür alışkanlığı edinme,
4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,
5. Doğayı sevmenin yanında temiz hava ve güneşten faydalanma alışkanlığı kazandırma,
6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamı ve önemini kavratma,
7. Beden Eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirme,
8. Spor araçları ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma, koruma ve gereği gibi kullanma,
9. Görev ve sorumluluk alabilme, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
10. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini geliştirme,
11. Temel sağlık kuralları ve ilkyardımla ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edindirme,
12. İş birliği içinde çalışma ve birlikte hareket edebilme alışkanlığı kazandırma,
13. Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma bilincini kazandırmak, fair – play davranışları çizgisinde, yaşam boyu sporu hayatında yer edinmesi.
Okul Takımlarımız:
Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde okullar arası müsabakalara katılmaktayız.
Katıldığımız Branşlar:-Basketbol – Voleybol – Futsal – Yüzme – Tenis – Masa Tenisi –Okçuluk -Satranç– Badminton-Atletizm

Sportif Turnuvalar:
Okul içi etkinlikler çerçevesinde çeşitli branşlarda düzenlenen bu turnuvalar, sınıflar arası etkileşimi artırmak, takım ruhunu geliştirmek, okul içi birlik beraberliği sağlamak ve ders aralarını eğlenceli hale getirmektir.
Okulumuzda öğrencilerimiz için 1. Ve 2. dönem tüm kademelerde sınfılar arası; Masa Tenisi, Futsal, Voleybol, Basketbol, Hentbol, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Parkur yarışları branşlarında turnuvalar düzenlenmektedir. Veli katılım etkinlikleri ise; öğrenciler, aileleri ile eğitim gördükleri ortamda spor yapma keyfini yaşayarak aile, okul arkadaşları ve öğretmenleri ile duygusal paylaşımları kuvvetlendirir.