Her şeyin hızla değiştiği bu çağda bilim ve teknoloji hayatımızın en önemli ögelerinden biri olmuştur. Bu anlayışla, gözlem ve deney yaparak sorgulayabilen, çeşitli bilimsel kavram ve olayları günlük hayat ile bağdaştırabilen, aynı zamanda, bilimsel düşünme yöntemlerini içselleştirmiş, çağdaş teknolojileri kullanmakta zorlanmayan ve bunların sayesinde bilgiye kolayca ulaşabilen, araştıran, merak eden, sorgulayan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Ortaokulda uygulanan program ile öğrenciler lisede IGCSE, AS/A-LEVEL, YGS-LYS programlarından istedikleri herhangi birisine devam edebilecek kazanımlara sahip olarak ortaokuldan mezun olmaktadırlar.

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi’ nin temel amaçları şunlardır:
1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,
2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
3. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
4. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
6. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
7. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
8. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
9. Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,
10. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.