Görsel Sanatlar eğitimi, öznenin duygularını, düşüncelerini, izlenimlerini, algılarını, duyumlarını, yaratıcılığını estetik düzeyde tasarımla vb. bağlamda anlatabilme, kendini bu yolla ifade edebilme amacıyla yapılan eğitimdir.
HEDEFLER
Öğrencilerimizin, okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, hoşgörü, yaratıcılık ilkeleri ışığında, ortaokul öğrencilerimizde,
• Kendilerini ifade etme yollarını keşfeden ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelen,
• Sağlıklı, dengeli bir kimlik oluşturan, nitelikli alışkanlıklar edinen ve sanat eseri üreten,
• Bireysel öğrenme ve ekiple çalışma becerilerini kazanabilen,
• Sanat eserlerinin niteliğinden anlayan; görsel olarak okuma yapan, eserleri yorumlayan ve onlardan haz alan,
• Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler olmalarını ve bu bireylerden oluşan bir toplum yaratmayı amaçlıyoruz.
Öğrenme- Öğretme Metodolojisi: Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler belirlenmiştir. Geleneksel ve çağdaş malzemeler ile tekniklerin bir arada kullanıldığı atölye ortamında materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini öğrencilerimizin keşfedebilmeleri için özgür ortamlar oluşturulmuştur.
Görsel Sanatlar Programında;
• Her çocuğun yaratıcı yönü ve ilgi alanı ortaya çıkarılır ve geliştirilir.
• Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutularak çalışmalar yapılır.
• Görsel eğitime, öğrenmenin kalıcılığı konusu önemsenir.
• Resim dersi diğer derslerin uygulama alanı olarak da düşünülüp, disiplinler arası programlanır.
• Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanılır.
• Uygulamada iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilerek el-göz-düşünce koordinasyonu geliştirilir.
• Her mekân çalışma alanı olarak planlanır.
• Sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilir.
• Temel sanat bilgileri öğrenciye, yetenek düzeyine ve yaş grubuna paralel olarak kazandırılır.
• Sergilerle kendilerine güven kazanmaları ve sanatın evrensel boyutunu görmeleri sağlanır