Türkçe dersi kapsamında öğrencilerimizin günlük hayatında temel dil becerilerini kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Okuma alışkanlığı kazanmış, okuduğunu anlama kabiliyeti gelişmiş, topluluk önünde konuşma yapabilen, bireysel sözlü görüşmelerde ifade gücü gelişmiş, yazılı olarak duygu ve düşüncelerini çeşitli alanlarda dile getirebilen, Türk ve dünya edebiyatından çeşitli yazar ve eserlerini tanıyarak ulusal kültürümüzü ve duygu birikimimizi evrensel kültür ile sentezleyebilen öğrenciler yetiştirmek vizyonumuzdur.