Ortaokulu olarak İngilizce dil eğitimi; Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı(CEFR) esas alınarak hazırlanıp tüm TED Okullarında uygulanmakta olan K12 çerçevesindeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir. TED Bolu Koleji Ortaokulunda İngilizce eğitim öğretim anlayışı; bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci merkezli ,pozitif disipline dayalı ,dinamik ve yenilikçi ,evrensel bakış açısına sahiptir.
Ortaokul olarak öğrencilerimize beş temel yetinin(okuma, yazma, okuduğunu anlama, dinleme ve konuşma) severek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çoklu Zeka Kuramı doğrultusunda proje bazlı materyaller üretildiği kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek yaklaşımlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin uluslararası projelere aktif katılımlarını destekleyerek kültürel açıdan gelişimlerini sağlar. Bunun yanısıra dünya standartlarında geçerliliği olan Cambridge English Sınavlarına KET,PET ve FCE düzeyinde katılım sağlar ve uluslararası sertifika almaya hak kazanır.
Süreç odaklı ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencilerimizin dildeki gelişimleri izlenmektedir. Ayrıca küresel farkındalığı olan, çevresine duyarlı ve saygılı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Ortaokul bölümünde öğrencilerimiz, İngilizce öğrenim süreçlerinde sene sonunda sahneye koydukları tiyatro oyunlarıyla, yıl boyu klüp saatlerinde eğitimini aldıkları İngilizce proje ve sunumlarıyla ,tüm TED Okulları arasında yapılan TED LEE sınavlarıyla ve ders yılı süresince gerçekleştirdikleri sınıf ve yabancı dil etkinlikleri ile dil kazanımları sağlanmaktadır.

Dört dil becerisinin temel alındığı Almanca ders programı haftada 2 ders saati olup öğrencilerin dünya bakışını, kültürlerarası iletişimi, proje tabanlı öğrenmeyi ve öğrenci merkezli eğitimi desteklemektedir. Ayrıca Almanya’nın dünyanın en gelişmiş ekonomisine ev sahipliği yapıyor olması bilimsel ve ticari alanlarda Almancanın çok yaygın olması ve mühendislik, biyokimya, astronomi, fizik, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanlarda kullanılıyor olması okulumuzun Almancayı ikinci yabancı dil olarak vermesinde önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimize ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lisede de devam ederek Alman dili ve kültürünü tanıtmayı ve en etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.